Viser arkivet for stikkord venstre

Alt til sin tid

Noen kommer. Noen går. Mens andre består og består. Det er ikke godt å si hva som er best. Jeg tenker på politiske ledere.

Inger Lise Hansen i Krf skal ha honnør for å sette egen lederkarriere på spill, ved å målbære nye, spenstige tanker. Partileder Høybråten ønsker debatten velkommen, men han sier også at han ikke vil ha persondebatt. Han vil legge lederkabalen død. – Jeg har bred støtte i partiet. Jeg skal sitte lenge, sa Høybråten i et intervju.

Lars Sponheim trakk seg som Venstreleder på valgnatten når tallet 3,9 var et faktum. Det var nok riktig gjort, men avgjørelsen kom brått på. Spesielt for oss som måtte kommentere det i media midt på natten. Møte med sperregrensa ble brutal og vond, ikke bare for partilederen.

I Telemark er det flere fylkespartier som nå får ny leder, deriblant Venstre. Jeg ønsker ikke å ta gjenvalg etter fire år som fylkesleder, fordi jeg føler behov for et lite politisk hvileskjær og mer kontroll over min egen tid.

Jeg hadde aldri vært politisk aktiv før jeg re-stiftet Siljan Venstre i 1999. I løpet av disse elleve årene av mitt liv, har det skjedd svært mye. Både med meg selv, men også mange ulike verv og stadig nye utfordringer. Det ene har tatt det andre i et stort tempo. Nå velger jeg å avslutte én epoke, ved å gå av som fylkesleder i Telemark Venstre.

Jeg synes det skal bli grusomt deilig. Grusomt, fordi det er litt trist. Deilig, fordi det også skal bli litt godt. Egentlig gleder jeg meg til et mer uforpliktende politisk liv.

Det man fyller livet med, er livet. Når man gjør endringer i innholdet, blir livet annerledes. Men det skal bli annerledes på en god måte. Jeg tror også alle rundt meg skal få merke det. Venninner, familie og jobben i Mental Helse. Ikke minst hyttenaboer som vil få svært hyppige besøk, fordi helgene mine blir mer tilgjengelige.

Nettverket og interessen rundt ledere, er ikke personen men posisjonen. Når posisjonen forsvinner, er du som person ikke lenger så interessant. Det du har fylt mye av livet med, forsvinner. Dette er nok én av årsakene til at noen beholder lederposisjoner, selv om de kanskje ikke er den beste lederen. Man får et eierforhold til posisjonen, og abstinens når den forsvinner. Forandringen endrer mye av livet, selv for en fylkesleder i et lite parti.

Det å være fylkesleder i et parti, handler også om å forholde seg til media. Man blir spurt om synspunkt i aktuelle saker i Telemark, og man skal kommentere sentrale personers utspill. Det har jo til tider vært spenstig, med Lars Sponheim som leder. Men nå blir jeg ikke lenger vekket av morgenfriske journalister fra NRK Telemark for å stille på lufta før jeg egentlig er våken.

Jeg har til tider følt meg litt som Ole Brum sitatet: “For når man er en bjørn med bare liten forstand, og man tenker på ting, så er det ofte at tingen kjennes mye lurere ut når den er inni deg enn når den kommer ut og andre kan se på den.” Det er ikke alt som er like fornuftig når det leses i avisa, som tanken er inni mitt hode. Det er heller ikke alltid journalisten velger den vinklingen som jeg hadde tenkt.

Men helt kvitt meg blir i hvert fall ikke TA. Jeg kommer fremdeles til å skrive på side 3. Det er en fornøyelig oppgave å tømme seg for tanker her med jevne mellomrom. Spesielt hyggelig er det med tilbakemelding fra TA lesere som liker det jeg skriver, og som til og med tar vare på det.

Hvis jeg angrer og føler at det blir litt tomt uten fylkesledervervet, så får jeg trøste meg med Ole Brum: “Når du får en følelse av sugende tomhet, ikke vær bekymret, det betyr bare at du er sulten.”
Men jeg er helt sikker på at dette er riktig nå.
Alt til sin tid.

Mediemakt og ordfører Andersen

Ordfører Rolf Erling Andersen kritiserte TA og Varden i uvanlige krasse ordlag i TAs spalter i går.
Ved flere ulike anledninger har TA kommet i den situasjonen at vi blir kritisert når vi driver med litt mer gravende journalistikk.
Slik skal det være. Og det skulle bare mangle.
Er man kritisk selv, så må man også finne seg i at man kan bli utsatt for kritikk.
Det tåler vi da også godt og plasserte Andersens innlegg på framtredende plass i avisen.
Varden klarer helt sikkert å svare for seg selv, men jeg vil gjerne anføre i forhold til ordførerens angrep følgende sentrale elementer som han dessverre underslår i sin indignasjon over TAs dekning av utbyggingen på fotballstadion på Falkum:
Ordføreren skriver:

«I Telemarksavisa var artikkelen direkte misvisende, og var et forsøk på å mistenkeliggjøre undertegnede og administrasjonen, uten å vise til de vedtak som var fattet av bystyret og som forklarte sammenhengene».

Vårt hovedanliggende er å informere befolkningen i Skien om de faktiske forhold rundt denne utbyggingen. Om den informasjonen er slik at folk blir mistenksomme – så får det være en del av meningsbrytningen som er sunn.
Mener vi.
Vi har over tid vært langt framme og sett på den politiske prosessen rundt byggingen at Odds nye stadionanlegg på Falkum.
Det er mye å anføre der.
At det hele hadde et preg av en politisk turboprosess kommer tydelig fram. Spesielt fordi vi gjentatte ganger har opplevd at folk som har stemt for løsningene i ettertid har kritisert dem.
Da er det jo lett å hevde at de ikke har fulgt med i timen. Enten det gjelder nåværende stortingsrepresentant Geir Bekkevold (KrF) som i forrige uke sa til TA:

«Jeg har ikke kjennskap til noen avtale kommunen har gjort med Skagerak arena eller et tribuneselskap som Kontorbygg eier med varighet av 40 år.»

Tidligere har Høyres gruppeleder Jan Olav Stensrød sagt til TA:

«Det var en vanvittig hastesak Arbeiderpartiet kjørte i 2006. Andre reguleringsplaner ble droppet, private barnehager ble trenert. Nå sitter kommunen i baret, det er et kjempespill Rolf Erling Andersen har satt i gang.»

Gustav Søvde i Venstre kom med følgende, i realiteten ganske oppsiktsvekkende utspill, til TA:

«Jeg har mistet oversiktet over hvor mye penger vi har brukt på nye Odd stadion.»

Og Nils Olav Skilbred i Fremskrittspartiet har sagt til TA:

«Farten var jo enorm. I en av sakene Kontorbygg skulle drøfte ble vi innkalt på to timers varsel. Det handlet om millioner av kroner. Noen kjørte saken. Det var Rolf Erling Andersen og Trond Ballestad i Senterpartiet som ledet Kontorbygg og som satt i prosjektgruppa for nye Odd stadion.»

Det kan også være at prosessen bare har tydeliggjort det den, rent juridisk, måtte tydeliggjøre – og ikke det den burde gjøre kjent.
Uansett så er ikke dette TAs anliggende.
At folk som er innvalgt som framtredende tillitsvalgte for befolkningen i Skien kommune, i Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet ikke klarer – eller kan – følge med i timen, er nå så sin sak.
Men når disse framtredende politikerne åpenbart ikke klarer det, er det vel litt drøyt å prøve å underslå TAs forsøk på å informere vanlige lesere og beboere.
Slik jeg definerer TAs rolle i saken er det å gjøre mest mulig av de faktiske forhold kjent for befolkningen i Telemark og i Skien.
Det gjelder både Falkum og andre ting.
Folkeopplysning er fortsatt en viktig oppgave for TA.
Som det som kom fram i TA i forrige uke:
Når Skien kommune har inngått en omfattende leieavtale på 40 år, med et sentralt, stort nytt byggverk som ikke er ferdig, så mener vi faktisk at folk har krav på å få vite det.
40 år er langsiktig i de fleste henseender. Og spesielt langsiktig i en del av det lokaldemokratiske Norge der de fleste tidshorisonter ikke overstiger «neste valg» som skjer hvert fjerde år.
40 år er ti bystyreperioder.
Mener TA at det er gjort noe ulovlig i saken med utbygging på Falkum?
Vi har registrert at juridiske fagfolk antyder det. Vi på vår side har innhentet informasjon og tilgjengeliggjort den for leserne.
Men vi har ikke påstått at ordføreren eller andre har gjort bevisste ulovligheter.
Men det er neppe tvil om at et så omfattende, så dyrt og så sentralt prosjekt som Falkum stadion burde forankres langt bedre både i bystyret og i Skiens befolkning.
Og derfor formidler vi altså sentrale fakta i saken.
Vår mål med reportasjene om Falkum er å orientere folk om det som faktisk skjer.
Vi er verken imot Odd Grenland eller stadion. Snarere tvert imot. Vi er for alle gode ting for Telemark og Grenland.
Men de omfattende økonomiske bindingene som er lagt på fellesskapets midler i omtrent en generasjon fram i tid hører også med og skal slett ikke forbigås i stillhet, slik man kan få inntrykk av at ordføreren helst ville.
Så får det våge seg da, at en ellers meget god ordfører for Skien blir uvanlig hårsår i dette tilfellet.
Den prisen er vi som avis både nødt til å betale – og betaler villig.