Viser arkivet for stikkord parti

Styrke, skjerpe, sikre, trygge

Postkassen min er ekstra romslig fordi jeg digger å få brev, aviser og annen post. Det er rett og slett et høydepunkt på dagen å sjekke kassa for papir. Stor var min glede da det forleden begynte å dukke opp partipost. Flere ganger om dagen var jeg ute for å speide etter propaganda. Jeg samlet alle programmene i en bunke, fant frem en bolle chips og inntok sofaen. Jeg ble møtt av floskler, svada og herlige selvsagtheter.

Det er rørende hvor mange lovord som ble brukt om Telemark og Skien. Pulserende, blomstrende, offensiv, trygg, bærekraftig, sterk og vital. Hvem kan ikke la være å bli betatt av ordkunstnerne i partiapparatene? Jeg startet med vidløftige Venstre. «Skien er mulighetenes by» slår partiet fast. De erklærer at de har tro på framtida og ser mulighetene. Det må være betryggende å høre for velgerne å høre. Telemark Arbeiderparti vil «jobbe for et Telemark i vekst.» Åja, vekst… Godt å vite. Nå som de har kommet til makta, gleder jeg meg til å se fruktene av det valgløftet.

Familiepartiet (hvem er ikke en del av en familie) KrF «ønsker å jobbe for å få en trygg by, hvor alle kan trives.» Så fint. SV har også skjønt det. De er «opptatt av at innbyggerne skal oppleve trygghet og trivsel.» Nokså likt, egentlig. Kan begge mene det samme? De bereder grunnen for noen harde kamper om hvem som er flinkest på trivsel når bystyret for alvor kommer i gang.

Moteordet byråkrati går igjen hos mange. Det er bred enighet om at man bør få bort unødvendig byråkrati. Det ligger vel egentlig i ordet «unødvendig». Frp sier «redusere skjemaveldet», Krf vil ha «mindre byråkrati». Men hva i alle verden mener de med byråkrati? Mindre papirarbeid? Færre ansatte? Kortere behandlingstid? Hvem vet? Det står i hvert fall ikke i partiprogrammene.