Viser arkivet for stikkord krf

Mediemakt og ordfører Andersen

Ordfører Rolf Erling Andersen kritiserte TA og Varden i uvanlige krasse ordlag i TAs spalter i går.
Ved flere ulike anledninger har TA kommet i den situasjonen at vi blir kritisert når vi driver med litt mer gravende journalistikk.
Slik skal det være. Og det skulle bare mangle.
Er man kritisk selv, så må man også finne seg i at man kan bli utsatt for kritikk.
Det tåler vi da også godt og plasserte Andersens innlegg på framtredende plass i avisen.
Varden klarer helt sikkert å svare for seg selv, men jeg vil gjerne anføre i forhold til ordførerens angrep følgende sentrale elementer som han dessverre underslår i sin indignasjon over TAs dekning av utbyggingen på fotballstadion på Falkum:
Ordføreren skriver:

«I Telemarksavisa var artikkelen direkte misvisende, og var et forsøk på å mistenkeliggjøre undertegnede og administrasjonen, uten å vise til de vedtak som var fattet av bystyret og som forklarte sammenhengene».

Vårt hovedanliggende er å informere befolkningen i Skien om de faktiske forhold rundt denne utbyggingen. Om den informasjonen er slik at folk blir mistenksomme – så får det være en del av meningsbrytningen som er sunn.
Mener vi.
Vi har over tid vært langt framme og sett på den politiske prosessen rundt byggingen at Odds nye stadionanlegg på Falkum.
Det er mye å anføre der.
At det hele hadde et preg av en politisk turboprosess kommer tydelig fram. Spesielt fordi vi gjentatte ganger har opplevd at folk som har stemt for løsningene i ettertid har kritisert dem.
Da er det jo lett å hevde at de ikke har fulgt med i timen. Enten det gjelder nåværende stortingsrepresentant Geir Bekkevold (KrF) som i forrige uke sa til TA:

«Jeg har ikke kjennskap til noen avtale kommunen har gjort med Skagerak arena eller et tribuneselskap som Kontorbygg eier med varighet av 40 år.»

Tidligere har Høyres gruppeleder Jan Olav Stensrød sagt til TA:

«Det var en vanvittig hastesak Arbeiderpartiet kjørte i 2006. Andre reguleringsplaner ble droppet, private barnehager ble trenert. Nå sitter kommunen i baret, det er et kjempespill Rolf Erling Andersen har satt i gang.»

Gustav Søvde i Venstre kom med følgende, i realiteten ganske oppsiktsvekkende utspill, til TA:

«Jeg har mistet oversiktet over hvor mye penger vi har brukt på nye Odd stadion.»

Og Nils Olav Skilbred i Fremskrittspartiet har sagt til TA:

«Farten var jo enorm. I en av sakene Kontorbygg skulle drøfte ble vi innkalt på to timers varsel. Det handlet om millioner av kroner. Noen kjørte saken. Det var Rolf Erling Andersen og Trond Ballestad i Senterpartiet som ledet Kontorbygg og som satt i prosjektgruppa for nye Odd stadion.»

Det kan også være at prosessen bare har tydeliggjort det den, rent juridisk, måtte tydeliggjøre – og ikke det den burde gjøre kjent.
Uansett så er ikke dette TAs anliggende.
At folk som er innvalgt som framtredende tillitsvalgte for befolkningen i Skien kommune, i Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet ikke klarer – eller kan – følge med i timen, er nå så sin sak.
Men når disse framtredende politikerne åpenbart ikke klarer det, er det vel litt drøyt å prøve å underslå TAs forsøk på å informere vanlige lesere og beboere.
Slik jeg definerer TAs rolle i saken er det å gjøre mest mulig av de faktiske forhold kjent for befolkningen i Telemark og i Skien.
Det gjelder både Falkum og andre ting.
Folkeopplysning er fortsatt en viktig oppgave for TA.
Som det som kom fram i TA i forrige uke:
Når Skien kommune har inngått en omfattende leieavtale på 40 år, med et sentralt, stort nytt byggverk som ikke er ferdig, så mener vi faktisk at folk har krav på å få vite det.
40 år er langsiktig i de fleste henseender. Og spesielt langsiktig i en del av det lokaldemokratiske Norge der de fleste tidshorisonter ikke overstiger «neste valg» som skjer hvert fjerde år.
40 år er ti bystyreperioder.
Mener TA at det er gjort noe ulovlig i saken med utbygging på Falkum?
Vi har registrert at juridiske fagfolk antyder det. Vi på vår side har innhentet informasjon og tilgjengeliggjort den for leserne.
Men vi har ikke påstått at ordføreren eller andre har gjort bevisste ulovligheter.
Men det er neppe tvil om at et så omfattende, så dyrt og så sentralt prosjekt som Falkum stadion burde forankres langt bedre både i bystyret og i Skiens befolkning.
Og derfor formidler vi altså sentrale fakta i saken.
Vår mål med reportasjene om Falkum er å orientere folk om det som faktisk skjer.
Vi er verken imot Odd Grenland eller stadion. Snarere tvert imot. Vi er for alle gode ting for Telemark og Grenland.
Men de omfattende økonomiske bindingene som er lagt på fellesskapets midler i omtrent en generasjon fram i tid hører også med og skal slett ikke forbigås i stillhet, slik man kan få inntrykk av at ordføreren helst ville.
Så får det våge seg da, at en ellers meget god ordfører for Skien blir uvanlig hårsår i dette tilfellet.
Den prisen er vi som avis både nødt til å betale – og betaler villig.

Prest eller kolera?

Er artige ord og muntre vendinger ofte krydderet i et liv. Selv om ordet betegner noe som ikke er fullt så krydret.
Har du hørt om Jokkmokk-perspektivet?
Det høres vesentlig morsommere ut en det er. Jeg var på forskningsdagene på Høgskolen i Telemark forleden dag, og der påpekte en av foredragsholderne Veslemøy Wiese dette – ehm – perspektivet.
Det handler om at jenter på skolen i steder som Jokkmokk – altså rurale strøk nordpå, er ganske gode på skolen bare for å komme seg derifra.
Mens guttene i samme området slett ikke alltid orker å ta tak i skolearbeidet.
Noen gutter fikk til og med snøscooter til 16-årdagen for ikke å begynne på videregående.
Jokkmokk er forøvrig en samisk kommune akkurat på østsiden av riksgrensen mellom Norge og Sverige – i Norrbottens län i Lappland.
Stedet heter – for den spesielt interesserte (hvem nå det er) Jokimukka på finsk, Jåhkåmåhkke på lulesamisk, Johkmohkki på nordsamisk og Jokinmukka på meänkieli. Som er et språk som også kalles Tornedalsfinsk og utviklet seg i den delen av Finland som ble til Sverige da Finland ble russisk i 1809. Er du med?
Neivel.
Gjesp.
Uansett er Jokkmokk-perspektivet altså gangbar verbal valuta i akademiske kretser.
Språk er moro, enten du lever av det og for det – eller bare med det. Og man kan si mye uten å si noe. Eller være morsom på en mer intrikat måte – takket være ordenes underliggende flertydighet. Å bedrive ord, som noen kaller det.
Språk er også en del av demokratiet vårt. Når de rødgrønne kalles sosialister av de borgerlige ligger det mye symbolikk i måten ordene blir sagt. Og sentrum i norsk politikk er ytterst venstre mange andre steder. Selv om det er like forvirrende i utlandet. Forskjellen på Venstre og Det Radikale Venstre i Danmark – er blant annet, har jeg hørt, at Venstre er mer radikalt enn Det Radikale Venstre.
Men vi tar ’an hjem igjen til eget politisk liv i Telemark.
Lenge sto den siste stortingsplassen, utjevningsmandatet, mellom Kåre Fostervold og Geir Bekkevold – henholdsvis fra Frp og KrF.
Ifølge svært så syrlige tunger i en herværende morgenavis var valget mellom de to uansett et valg mellom prest og kolera…