Viser arkivet for stikkord høyre

Mediemakt og ordfører Andersen

Ordfører Rolf Erling Andersen kritiserte TA og Varden i uvanlige krasse ordlag i TAs spalter i går.
Ved flere ulike anledninger har TA kommet i den situasjonen at vi blir kritisert når vi driver med litt mer gravende journalistikk.
Slik skal det være. Og det skulle bare mangle.
Er man kritisk selv, så må man også finne seg i at man kan bli utsatt for kritikk.
Det tåler vi da også godt og plasserte Andersens innlegg på framtredende plass i avisen.
Varden klarer helt sikkert å svare for seg selv, men jeg vil gjerne anføre i forhold til ordførerens angrep følgende sentrale elementer som han dessverre underslår i sin indignasjon over TAs dekning av utbyggingen på fotballstadion på Falkum:
Ordføreren skriver:

«I Telemarksavisa var artikkelen direkte misvisende, og var et forsøk på å mistenkeliggjøre undertegnede og administrasjonen, uten å vise til de vedtak som var fattet av bystyret og som forklarte sammenhengene».

Vårt hovedanliggende er å informere befolkningen i Skien om de faktiske forhold rundt denne utbyggingen. Om den informasjonen er slik at folk blir mistenksomme – så får det være en del av meningsbrytningen som er sunn.
Mener vi.
Vi har over tid vært langt framme og sett på den politiske prosessen rundt byggingen at Odds nye stadionanlegg på Falkum.
Det er mye å anføre der.
At det hele hadde et preg av en politisk turboprosess kommer tydelig fram. Spesielt fordi vi gjentatte ganger har opplevd at folk som har stemt for løsningene i ettertid har kritisert dem.
Da er det jo lett å hevde at de ikke har fulgt med i timen. Enten det gjelder nåværende stortingsrepresentant Geir Bekkevold (KrF) som i forrige uke sa til TA:

«Jeg har ikke kjennskap til noen avtale kommunen har gjort med Skagerak arena eller et tribuneselskap som Kontorbygg eier med varighet av 40 år.»

Tidligere har Høyres gruppeleder Jan Olav Stensrød sagt til TA:

«Det var en vanvittig hastesak Arbeiderpartiet kjørte i 2006. Andre reguleringsplaner ble droppet, private barnehager ble trenert. Nå sitter kommunen i baret, det er et kjempespill Rolf Erling Andersen har satt i gang.»

Gustav Søvde i Venstre kom med følgende, i realiteten ganske oppsiktsvekkende utspill, til TA:

«Jeg har mistet oversiktet over hvor mye penger vi har brukt på nye Odd stadion.»

Og Nils Olav Skilbred i Fremskrittspartiet har sagt til TA:

«Farten var jo enorm. I en av sakene Kontorbygg skulle drøfte ble vi innkalt på to timers varsel. Det handlet om millioner av kroner. Noen kjørte saken. Det var Rolf Erling Andersen og Trond Ballestad i Senterpartiet som ledet Kontorbygg og som satt i prosjektgruppa for nye Odd stadion.»

Det kan også være at prosessen bare har tydeliggjort det den, rent juridisk, måtte tydeliggjøre – og ikke det den burde gjøre kjent.
Uansett så er ikke dette TAs anliggende.
At folk som er innvalgt som framtredende tillitsvalgte for befolkningen i Skien kommune, i Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet ikke klarer – eller kan – følge med i timen, er nå så sin sak.
Men når disse framtredende politikerne åpenbart ikke klarer det, er det vel litt drøyt å prøve å underslå TAs forsøk på å informere vanlige lesere og beboere.
Slik jeg definerer TAs rolle i saken er det å gjøre mest mulig av de faktiske forhold kjent for befolkningen i Telemark og i Skien.
Det gjelder både Falkum og andre ting.
Folkeopplysning er fortsatt en viktig oppgave for TA.
Som det som kom fram i TA i forrige uke:
Når Skien kommune har inngått en omfattende leieavtale på 40 år, med et sentralt, stort nytt byggverk som ikke er ferdig, så mener vi faktisk at folk har krav på å få vite det.
40 år er langsiktig i de fleste henseender. Og spesielt langsiktig i en del av det lokaldemokratiske Norge der de fleste tidshorisonter ikke overstiger «neste valg» som skjer hvert fjerde år.
40 år er ti bystyreperioder.
Mener TA at det er gjort noe ulovlig i saken med utbygging på Falkum?
Vi har registrert at juridiske fagfolk antyder det. Vi på vår side har innhentet informasjon og tilgjengeliggjort den for leserne.
Men vi har ikke påstått at ordføreren eller andre har gjort bevisste ulovligheter.
Men det er neppe tvil om at et så omfattende, så dyrt og så sentralt prosjekt som Falkum stadion burde forankres langt bedre både i bystyret og i Skiens befolkning.
Og derfor formidler vi altså sentrale fakta i saken.
Vår mål med reportasjene om Falkum er å orientere folk om det som faktisk skjer.
Vi er verken imot Odd Grenland eller stadion. Snarere tvert imot. Vi er for alle gode ting for Telemark og Grenland.
Men de omfattende økonomiske bindingene som er lagt på fellesskapets midler i omtrent en generasjon fram i tid hører også med og skal slett ikke forbigås i stillhet, slik man kan få inntrykk av at ordføreren helst ville.
Så får det våge seg da, at en ellers meget god ordfører for Skien blir uvanlig hårsår i dette tilfellet.
Den prisen er vi som avis både nødt til å betale – og betaler villig.

Husk hvor dere kommer fra

Følgende seks representanter kommer til å stille på Stortinget for Telemark i de kommende fire årene:
Terje Lien Aasland (Arbeiderpartiet)
Gunn Olsen (Arbeiderpartiet)
Sigvald Oppebøen Hansen (Arbeiderpartiet)
Bård Hoksrud (Fremskrittspartiet)
Geir Bekkevold (Kristelig Folkeparti)
Torbjørn Røe Isaksen (Høyre)
.
Lenge var det stor spenning rundt utjevningsmandatet. Geir Bekkevold (KrF) hadde vel nesten pakket kofferten i 02.00-tiden natt til tirsdag før tallene fra Skien utløste ny tillit til Fostervold. Og så førte en en feil i Rogaland igjen onsdag ettermiddag til at det ble Bekkevold.
Merk deg de seks aktuelle navnene.
Dette er uten tvil seks dyktige politikere. Det er seks dedikerte mennesker som Telemark sender inn for å representere vårt fylke på Stortinget. Det har valgkampen vist. Dette er folk som har valgt å bruke noen av de beste årene av sitt liv på politikk.
At vi likevel har store utfordringer framover har blant annet Telemark Rødts valgkamputspill vist. På sentrale områder har vi dessverre sakket akterut i Telemark.
Nå kan nettopp det statistiske materialet som de svært radikale politikerne på ytterste venstre la fram tolkes på ulike måter. Vekst i Grenlands Ståle Tveit har da også lagt fram interessante tall som gjerne kan oppfattes som en motmelding.
Likevel bør det ikke være tvil om at vi i Telemark er helt avhengig av at våre seks i landets viktigste sal makter å samarbeide om det som er viktig for oss her i fylket.
Og alt skulle ligge til rette for det.
På to av de aller mest prekære områdene, nemlig samferdsel og prosessindustri har et tverrpolitisk spekter uttalt seg på en måte som bør gjøre oss optimistiske.
Spesielt om man faktisk husker på hvor man kommer ifra rent geografisk, og ikke bare forholder seg til hvor man er valgt inn, politisk.
Både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, med framtredende førstekandidater som Bård Hoksrud og Terje Lien Aasland, har vært klinkende klare på at samarbeid på telemarksbenken – og kontinuerlig og hard jobbing i kulisser og komiteer er en forutsetning for å få til gode løsninger for Telemark.
Derfor både forventer og krever vi nettopp dette. At både posisjon og opposisjon legger politisk prestisje og behov for egenmarkering til side for å oppnå og gjennomføre valgløfter viktige for Telemark.
Av de viktigste er:
Gassrør til Grenland
Eidangertunnel
Kjapp og effektiv gjennomføring av fire felt for E18 gjennom Telemark – og vesentlig utbedring av veistandarden også andre steder.
I en opphetet valgkamp har vi forståelse for at man kanskje tar litt godt i på noen områder. Men når det gjelder arbeid, industri, og samferdsel – samt den vesentlige miljøgevinsten som ligger i en tidsmessig jernbane, så er det ikke noe å gå på.
Vi kommer til å følge våre seks på tinget tett i de fire årene som kommer.
Vi både tror og håper at de kommer til å gjøre en god jobb for Telemark. Og TA garanterer at vi skal konfrontere dem med hvert eneste valgløfte som ikke ser ut til å bli jobbet seriøst for å innfri.
I dag er det uansett på sin plass å gratulere våre seks og ønske lykke til med det viktige arbeidet for Telemark.

Ingen medalje til Høyre

Høyre vil og vil – men de får det ikke til. Både gode og dårlige forslag som kommer fra den kanten har blitt slaktet den siste tiden. Spørsmålet er om det er noe galt med forslagene – eller om det er noe galt med Høyre.
Noe er det som skurrer i alle fall.
Se på skole-belønningsaken som Torbjørn Røe Isaksen nå beklager at kom ut. Poenget er at Høyre i realiteten har en ganske god skolepolitikk. Sammen med SV er det Høyre som gjennom ganske mange år har lagt mest vekt på skolen.
Og der SV – med rette – er svært opptatt av ressurser til skolen, så er Høyre – også med rette opptatt av å stille krav, måle resultater og sette mer inn på realfagene enn det som er tilfellet i dag.
Høyres grunnleggende syn på skolen er at elevene bør lære mer. Noe jeg vil anta minst 90 prosent av velgerene er helt enig i.
At mange tester viser at Norge – ikke ligger elendig an i realfagene som noen ynder å hevde, men i alle fall ligger et stykke bak, skulle gjøre dette til en god sak for Høyre.
Våre nasjonale ambisjoner når det gjelder skolen, vår ressursbruk på en allmenn god skole, og vår trang til å hevde oss i alle mulige sammenhenger, som et lite land, burde kunne tilsi bedre resultater.
Til og med statsminister Jens Stoltenberg, selverklært skoletaper i sin tid, har tatt utfordringene opp i nyttårstalen sin.
Og dette skulle altså være Høyres fanesak i denne valgkampen. Og så snubler de allerede før de legger ut på den innledende runden. Og lenge før seiersrunden antakelig var planlagt, sånn noen dager før 14. september og valgdagen.
Høyre ønsker altså å premiere de gode elevene. Det kan, i og for seg, være greit. Men den vesentligste premieringen for alle elever og foreldre er å få en god undervisning, et pedagogisk opplegg, som er tilpasset så mange som mulig på deres eget nivå.
De svakere elevene bør kunne få et tilpasset opplegg. Og de spesielt gode elvene bør kunne få det samme.
Nå er det da også mye som tyder på at de aller fleste i den undervurderte og gode norske skolen får det.
Og for elevene selv og foreldrene, altså velgerne, er nok en innholdsrik, lærerik og stimulerende undervisning vesentlig viktigere enn premiering i form av gull- sølv eller bronsemedaljer.
Det vet Høyre også. Men de klarer ikke helt å få det ut til folket, til velgerne, til dem som skal redde Erna Solberg fra full politisk katastrofe – og til og med kanskje skal sende Torbjørn Røe Isaksen til stortinget for Telemark.
Muligens burde de, altså Høyre, gått i skole. For rent kommunikasjonsmessig har åpenbart de mye å lære nå. Og i alle fall er de langt unna å få en type skolemedalje som de nå bedyrer at de aldri har forslått skal deles ut.