Viser arkivet for stikkord fyresdal

Fredsbevarende styrker til Birtedalen

Det er ikke måte på hvor mye leven det har vært i Birtedalen i den senere tid.
Kan vi lese i en herværende morgenavis som fortsatt tar Vest-Telemark på alvor.
Vel, noe bråk og baluba er det vel i alle grender og bygder. Og ikke minst i byene, men makan til det i Fyresdal går det relativt lenge mellom hver gang man får høre om.
Jeg har både fått telefoner og vært i direkte kontakt med innbyggere i den idylliske, vakre og (vanligvis) så harmoniske bygda. Jeg har også flere ganger fått anledning til å være med på bygdekvelder og lignende i området, og det har alltid slått meg hvor hyggelig tone, vennlige mennesker og rotekte utstråling folket har.
Det er nesten imponerende at en kommune med 1379 innbyggere – den minste i Telemark, klarer å lage så mye spetakkel.
Nissedal er forresten nest minst med 1393 døler så det skiller ikke mer enn 14 personer. Slik sett så skal det ikke mer enn en romslig Smiths-venner familie til, før Fyresdal igjen farer forbi metropolen Nissedal.
Men det er en helt annen sak.
Nå er jeg for så vidt ikke i tvil om at det finnes feil på begge sider i denne dyptgående konflikten. Både hos bygdefolket og de som har flyttet inn til bygda.
Jeg har også snakket med en ikke så liten andel fyr’sdøler i det siste og fått innblikk i hvor vondt dette er. Likevel kan jeg ikke fatte og begripe at det ikke skulle være mulig å komme fram til en fredelig løsning.
Vi i Norge som deler ut fredspris, som megler på Sri Lanka, i Midtøsten, i Latin-Amerika og Afrika, med noe høyt selvbilde riktignok, men med masse gode intensjoner – burde vel klare å løse en konflikt mellom grunneiere, beboere og hyttefolk i Fyresdal?
Fortsetter det som nå blir det ikke lenge til vi må følge rådet til en sentralt plassert observatør i området som sa det til meg denne uken:
Om de ikke besinner seg snart nå, så må vi plassere ut fredsbevarende styrker i Birtedalen.
Da kan man i hvert fall tali*banne* på at det neppe blir bedre…

Asylmottaket som forsvant av hensyn til asylsøkerne

Jeg har deltatt i radio og tv program der spørsmålet om asylmottak i Fyresdal var tema. Jeg brukte ord som egoistisk og hjerterått om kommunens handlemåte for å hindre at det konkursramma hotellet skulle bli asylmottak.

Det å stille opp i debatt og intervjuer i radio og tv har den svakheten at tida du har til rådighet ikke gir store muligheter til å begrunne de påstander du kommer med. Derfor blir slike debatter ofte prega av store ord og spissformuleringer.

Jeg har ikke brukt ordet rasisme i debatten om folk eller politikere i Fyresdal.

Jeg tror etter 60 år med livets skole at folk flest er bra folk enten de bor i Fyresdal eller er asylsøkere.
Hvorfor har jeg kalt ordførerens og den politiske ledelsen handlemåte for egoistisk?

Hvorfor har jeg brukt ord som hjerterått om det de har gjort?

Norge har en voldsom økning av asylsøkere som må ha asylplasser hvis vi ikke skal sende de rett ut av landet. Noe som er brudd på internasjonale avtaler Norge er forplikta til.

I statsbudsjettet for 2008 forventa vi 5500 asylsøkere til Norge. I løpet av sommeren er tallet justert opp til 15 000.

Hvem er en asylsøker? Det er ikke folk som har fått oppholds- tillatelse i Norge. Det er flyktninger som skal vurderes av et UDI, et UDI som har meget strenge regler for å gi opphold i Norge. Dette er mennesker som har mista alt, som har rømt for å unngå krig, tortur og overgrep. I likhet med nordmenn som måtte rømme under krigen, har de flykta for å berge sitt eget liv.

I en slik prosess vil det være noen som kommer hit på falske premisser, og andre som ikke har krav på opphold. De vil heller ikke få innvilga sin søknad.

Et asylmottak betyr ikke at de menneskene som kommer dit skal bo der fast. De skal ha et sted å være mens søknaden om oppholdstillatelse blir vurdert.

På grunn av den store økningen i asylsøkere, så er det store problemer med å skaffe asylmottak. Og vi ønsker ikke at de skal plasseres i teltleir slik vi så i Lier.

Fyresdal er en del av Norge, og når de sentrale politikerne med ordføreren i spissen kjøper opp et konkurstrua hotell for å hindre at det skal bli asylmottak, da er det ikke etter min mening langt fra sannheten å kalle det hjerterått. Sentrale politikere i Fyresdal veit veldig godt at problemet med å finne asylmottak er stort i Norge i dag. Og de veit at det ikke bare er Fyresdal som sier nei til asylmottak i disse tider. I en slik situasjon velger de å gå ut med en aktiv handling for å hindre at det blir etablert et asylmottak det er et akutt behov for. De sender også ut et signal til resten av kommune-Norge at det er greit å hindre asylmottak med den begrunnelsen at det kan komme til å bli problemer. Slik «ofrer» man hensynet til alle de som trenger beskyttelse og hjelp, ved å skape frykt.

De veit også at utgiftene som er knytta til drift av et asylmottak, skal dekkes av staten. Når de argumenterer for at de har ideer om at det skal være rehabiliteringssenter for uføre som alternativ til asylmottak så ligger det en sterk føring på hvem de ønsker til bygda og hvem de ikke ønsker.

Når jeg bruker ordet egoisme som spissformulering, så tenker jeg på den begrunnelsen de gir om at tjenestetilbudet for kommunens innbyggerne kan bli dårligere av et asylmottak i bygda. Men sentrale politikere som ordføreren veit at staten skal betale for de utgiftene som et asylmottak medfører. Hvis de ikke gjør det, så må kravet reises til staten og regjeringa om større overføringer, og ikke ramme tilgangen på asylplasser.

Et asylmottak er også en arbeidsplass som fører til aktivitet i bygda.

At asylsøkerne ikke vil like seg i Fyresdal, er et vikarierende argument slik jeg ser det for at den politiske ledelsen ikke liker et asylmottak i Fyresdal.

De som måtte komme i et eventuelt fremtidig asylmottak har man av naturlige grunner ikke spurt.

Det er også kommet argumenter mot privatdrevne asylmottak. Dette er jeg langt på vei enig i, men det må ikke ramme de som søker asyl.

Verden er brutal og en liten del av den kommer til Norge. Til daglig kan vi høste store fordeler av billige varer produsert av underbetalte arbeidere uten rettigheter, og vi kan reise med våre norske penger og leve stort på fattigdommen ute i verden.
Dette kan også være med i betraktningen når vi blir bedt om å ta imot noen hundre asylsøkere i kommunene.

Men nå eier kommunen lokalene det her snakkes om i Fyresdal, derfor kan dere tilby staten og UDI asylplasser i et asylmottak kommunen kan legge premissene for, slik andre Telemarks kommuner gjør.

Jeg ser at det er utfordringer ved å motta flyktninger og asylsøkere i det antall det her er snakk om, men de kan løses. Det kan ikke problemene til mange av de som kommer hit hvis de ikke får asyl og et nytt land å leve i. Det er de konsekvensene vi bør tenke på.

Ragnar Steinstad