Viser arkivet for stikkord finn

Sosiale medier i Full City-aksjonen

I Full City-aksjonen i Telemark har vi hatt en offensiv og åpen kommunikasjonsstrategi ut mot befolkningen. Ledelsen i Interkommunalt Utvalg mot akutt forurensing i Telemark valgte tidlig å være synlige på at vi tok ansvar for vår egen lokale informasjon om de ulike hendelsene i aksjonen. Vi opplevde at det var viktig for oss å gi befolkningen innsikt i aksjonens mange komplekse sider, og vi ønsket å være ærlige om de problemstillinger som dukket opp rundt hver sving.

Vi erfarte også at selv om dette var en statlig aksjon i regi av Kystverket, så hadde lokalbefolkningen oppfattet at det var vi i IUA Telemark som hadde ansvaret for den lokale aksjonen på land i Telemark. Det så ut til å være en lav barriere for lokalbefolkningen til å henvende seg til oss for informasjonsinnhenting, og de lyttet til informasjon fra oss. Sett opp mot hvor omfattende aksjonen har vært i et befolkningsrikt område i norsk sammenheng, har det vært uvanlig få konflikter mellom innbyggere og aksjonsledelse. De kritiske innspillene som har kommet har latt seg håndtere, og noe av kritikken har vi hatt forståelse for og fulgt opp.

Som informasjonsansvarlig opplevde jeg at det var samsvar mellom innsatsleder Finn Flogstads holdninger og mine egne holdninger til offensiv informasjonsstrategi. Det er avgjørende for en informasjonspolicy i en aksjon at den informasjonsansvarlige legger informasjonsaktiviteten på et nivå som innsatsleder føler seg komfortabel med. Jeg vil gi anerkjennelse til Finn Flogstad for å ha hatt innbyggernes informasjonsbehov høyt på prioriteringslisten, samtidig som han ledet den strategiske og praktiske aksjonen som har gått ut på å gjøre Telemarkskysten ren for oljegriseri etter skipsforliset av Full City 31. juli i år.

I IUA Telemark har vi brukt sosiale medier som Facebook og Twitter aktivt som supplerende kommunikasjonsverktøy til de tradisjonelle mediene, og vi har daglig fått gode tilbakemeldinger på at dette er positivt for dem som aktivt oppsøker informasjon. Tilbakemeldinger fra svært mange enkeltpersoner på de sosiale mediene har gitt oss et unikt innblikk i hva som til enhver tid har vært aktuelle temaer folk har søkt etter informasjon om, og aktuelle spørsmål de har hatt knyttet til aksjonen. Basert på denne innsikten kunne vi legge artikler med Ofte-stilte-spørsmål-og-svar inn i vår videre informasjon på internett og de sosiale mediene, og vi kunne viderebringe både spørsmål og svar til servicetorgene i kommunene slik at de hadde dette som et oppslagsverk når innbyggerne tok kontakt for å få svar på sine spørsmål. Vi kunne også gripe tak i enkelte av disse direkte innbyggerhenvendelsene og legge dem inn i aksjonsplanen.

I de første ukene av aksjonen da det var flest spørsmål og enkelthenvendelser fra innbyggerne, brukte vi kommunenes servicetorg i Kragerø, Bamble og Porsgrunn kommuner til publikumshenvendelser innenfor normalarbeidstiden, og de var nyttige informanter og buffere for aksjonsledelsen. Vi sier altså ikke at internett og sosiale medier kan erstatte den menneskelige kontakt og direkte personlige henvendelser, men at det er nyttige verktøy som supplement til andre kommunikasjonsmetoder.

På Facebook har IUA Telemark egen gruppe der vi gir informasjon om status hver dag og legger ut lenker og bilder. På Twitter legger vi ut daglige statusmeldinger og lenker til nyheter på internettportalen vår. Vi registrerer at på begge disse sosiale mediene blir vi fulgt av aktive og interesserte innbyggere, i tillegg til både journalister, lokale og sentrale politikere og kommunikatører. Statsminister Jens Stoltenberg og næringsminister Trond Giske er blant annet to av dem som følger oss på Twitter, uten at vi legger mer vekt på det enn at vi da vet at Regjeringen kjenner til at det pågår en miljøaksjon i Telemark og at de har en direkte kanal der de kan følge med på aksjonens utvikling.

Informasjonsjobben nå de siste ukene av aksjonen består i å samle dokumentasjon og delta i evalueringen av aksjonen, lokalt og i regi av Kystverket. Oppgaven er også å spille inn de gode historiene til pressen, slik at mediene fortsatt gir aksjonen omtale. Her blir lokalpressen prioritert. Vi forsøker samtidig å drive omdømmebygging både av aksjonen og av Telemarkskysten. Utstrakt foredragsvirksomhet på hele Østlandet er et viktig virkemiddel for å nå ut til ulike målgrupper som består både av velforeninger, organisasjoner, kommuner, beredskapsorganisasjoner, næringsliv og politiske fora. Vi gjør hva vi kan for å bidra til at både befolkningen i Telemark, hyttefolk og andre potensielle turister og tilreisende får vite at Telemarkskysten skal være ren og fri for oljesøl neste sommer.

http://www.fullcity.no
http://www.twitter.com/iuatelemark
Facebook-gruppe: ”Full City”-aksjonen IUA Telemark

Rykk tilbake til start

fullcity Danny Twang05

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har sagt til meg selv de siste tre ukene: – Rykk tilbake til start, begynn på nytt igjen. Helt siden jeg ble vekket ut av sommerferien og innkalt som kommunikasjonsansvarlig for IUA Telemark i forbindelse med skipshavariet av lasteskipet ”Full City” ved Såstein utenfor Langesund, har mesteparten av døgnet bestått i å være serviceinnstilt overfor mediene. Det er viktig at journalister og fotografer har gode arbeidsforhold for å lage sine intervjuer, artikler og reportasjer om konsekvenser, aksjon for oljeopprydding, framdrift i strandrensing og framtidsutsiktene for en havarist på grunn.

Det er helt nødvendig for en aksjonsledelse av denne karakter, å la mediene fortelle sine historier, slik at offentligheten og innbyggere både i nærområdet og over hele landet blir klar over hva som har skjedd og hvilke tiltak som iverksettes for å rydde opp.

Det finnes utrolig mange ulike medier i Norge. Det visste jeg jo fra før, men det er allikevel overveldende å oppleve det i praksis: Flere radiokanaler lokalt og nasjonalt, ulike TV-kanaler lokalt og nasjonalt, aviser, nettaviser, helgebilag, kjendisblad, fagblader, fagforeningsblader, partiaviser, organisasjonsblader og organisasjonsnettaviser, frilans-journalister og frilans-fotografer og frilans-filmfotografer. De fleste vil lage sine egne vinklinger, og det er laget mye bra journalistikk om konsekvensene etter ”Full City”-forliset på Telemarkskysten. Vi som har stått midt oppe i det hele har lite eller ingenting å klage på. Vi håper det er gjensidig.

Litt forunderlig har det dog vært å oppleve hvor lite journalister internt i egne medier ser ut til å snakke sammen og oppdatere hverandre om sakens fakta og framdrift. I starten var jeg av og til overrasket over å få to telefoner fra samme medium i løpet av noen minutter, og spørsmålene var naturlig nok stort sett de samme fra alle journalister. Jeg forstår at det både kan være strategisk og praktisk for et mediehus å skille redaksjonene for papiraviser og nettaviser, men det er allikevel en krevende oppgave å oppleve det på nært hold. For oss som skal informere og intervjues går det til tider i gjennomsnitt 2X15 minutter for hver mediehenvendelse på telefonen. Om igjen og om igjen.

Skipsforliset ved Såstein skjedde 31. juli – svært mange nordmenn hadde både en og to uker igjen av sommerferien sin. Det gjaldt selvsagt også journalister. Det kom stadig nye journalister til, både fra medier som tidligere hadde vært til stede, men også fra nye medier som hadde fattet interesse for skipsforliset og oljetilgrisingen av fjorder og strender. Jeg trodde jo i utgangspunktet at alle journalister hadde fulgt med i nyhetsbildet, og at de var fullt oppdatert om hendelsesforløp og framdrift. Men så var ikke tilfelle. De fleste nye journalister som ble satt til å dekke saken hadde ikke fulgt med fra starten og trengte å bli oppdatert fra ulykkens dag en. Enten hadde de vært på ferie i utlandet, eller journalister er som folk flest: inntil det angår en selv, så følger man bare med sånn halvveis fra sidelinjen.

Det var da jeg trakk pusten dypt og tenkte stille for meg selv mens jeg tok fart: Rykk tilbake til start. Hva, hvor, når og hvordan.

IUA Telemark har i forbindelse med aksjonen etter ”Full City” laget en informasjons- og kommunikasjonsstrategi for akuttfasen og for strandrensefasen som vi nå går inn i. Her heter det blant annet at ”IUA Telemark skal formidle informasjon på en god og troverdig måte til befolkningen. Vår informasjon skal være hurtig, åpen og samordnet”.

Kravet til hurtighet i informasjonen har vært den største utfordringen i akuttfasen. Dette skyldes at mediene i dag har deadline omtrent en gang i timen. Det som ikke produseres til kveldssendingen eller til avisutgaven neste dag, blir lagt ut på det enkelte mediets nettutgave. Min opplevelse er at kravet til hurtighet i informasjonen ikke lenger gjelder bare mediene, men det gjelder innbyggerne også.

Hvis de hundrevis av enkeltpersoner som har stilt direkte spørsmål om det nettopp de er opptatt av, ikke har fått svar i løpet av noen timer, så ringer de mediene og ber om oppslag og plass til beklagende meningsytringer. Denne utålmodige mekanismen skjer enten spørsmålene gjelder lenser eller fjerning av oljetilgrisede fritidsbåter, eller hvordan komme seg gjennom eller ut av den lensestengte Kreppa eller Åbyfjorden og ut til hytta mi, for eksempel.

En sjelden gang har det hendt at det har tatt noen timer å få ut relevant informasjon. Det opplevde vi blant annet sist lørdag og søndag da beboere i Ekstrand var særdeles bekymret for planene om å slepe ”Full City” inn til Nato kaia og de lurte på hvor lenge skipet var planlagt å bli liggende her. Årsaken til at det tok ett døgn før vi kunne komme med svaret om at den aktuelle tidsfristen er at skipet skal fjernes innen 10. september, var at det skulle visse juridiske avtaler på plass mellom de aktuelle partene. Da vi kunne informere om dette, opplevde vi i IUA Telemark at roen senket seg også over de fleste Ekstrandbeboerne.

Informasjon er 70 prosent av all krisehåndtering, sier vi i vår Informasjons- og kommunikasjonsstrategi. Vi opplever at det stemmer med erfaringen.