Menneskelig tallauksjon og stimulert fremmedfrykt

Det er forstemmende å se hvordan Frp dyrker fremmedfrykten som dessverre finnes i oss alle for å få gjennomslag for sitt syn i saken om flyktninger fra Syria.
De respekterer ikke at flertallet i Stortinget mener noe annet og prøver å skape en stemningsbølge som fører til at man hjelper færre lidende mennesker.
Og som bivirkning håper nok Frp på bedre tall på meningsmålingene.
Men jeg synes også Aps bud-strategi med 8000-9000-10 000 er en politisk metode som ikke passer til disse problemene. Det å lage denne typen bud-retorikk som omhandler mennesker i nød er ikke egnet.
At man for å vise solidaritet og omsorg prøver å gjøre sitt ytterste er en god ting, men at det blir en tall-lek der folk, med gode argumenter, som sier 2000, 3000 eller 4000 er halvparten eller tredjedelen så omsorgsfulle som de som mener 8000 eller 10 000 smaker ikke godt.
Saken som nå diskuteres er så viktig at man bør bruke både KrFs og Aps taktikk, nemlig ta imot så mange som praktisk og fornuftsmessig mulig her i landet, men også Frps strategi om å hjelpe «ti ganger så mange» der de er.
Begge deler er det brukt for.
Så altså, hjelp mange i Norge og mange andre steder.
Imidlertid er jo retorikken med å hjelpe folk «… der de er» ikke fullt så opplagt og enkel som Frp får det til å høres ut som. Om disse millionene av lidende mennesker kunne motta hjelp og trygghet der de er, så hadde de neppe rømt på tvilsomme flåter og druknet i tusentall.
Dette er en alvorlig, dramatisk og, i omfang, nesten helt uforståelig katastrofe.
Så langt er det land i den geografiske nærheten, som Tyrkia, Libanon, Italia og andre som virkelig har fått kjenne belastningen.
Derfor bør Regjeringen sende mer midler til de som nå prøver å holde millioner av mennesker i live.
Et annet pussig poeng er denne regjeringen som det ser ut til at nesten har som grunnleggende fundament at de mistror kommunene her i landet; nesten ingen strukturer og størrelser er «robuste nok». Men når kommunene svarer at man ikke kan motta flyktninger tror departement og statsråd blindt på alle tilbakemeldinger fra de samme kommunene.
Kommunene har langt på vei rett i at de ikke kan motta det antallet som Stortinget ønsker, men om det følger statlige penger med utgiftene så er det mulig.
Dessuten har det jo alltid vært så viktig for Frp å ikke sende penger ut av landet, så her har finansminister Siv Jensen en gylden mulighet til å beholde pengene i Norge.
Selv alvorlige saker kan man kanskje spøke litt med.
Men realitetene er at bak de tallene som de forhandler om på Stortinget finnes ekte, lidende og oppriktige mennesker, akkurat som oss. Der fremste mål nå er å overleve litt til. Det målet har vi som medmennesker et ansvar for at så mange som mulig skal få oppfylt.
Man kan jo lese artikkelen på side tre i TA i dag om en annen flyktningkatastrofe. Om jøder som kjempet for livet. Og mange millioner tapte.
Også den gangen var det mange som kunne hjelpe, men valgte å la det være …

Vist 496 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Nå vet de fleste i debatten at undertegnede er FRPer. Men akkurat dette innlegget av Ove her over, kunne faktisk være skrevet meg. Ja kansje endog med et lite unntak for det Ove skrev om forlkeavsteminger da?
Jeg mener nemlig folket har rett å få sine stemmer hørt i en så viktig sak for landet, som denne. En helt soleklar rett til og med.

Før jeg skriver videre finner jeg det riktig å nevnte at jeg tilhører FRPs liberalistiske fløy, altså partifløyen som ikke motsetter seg vidåpne grenser og derfor er for tilnærmet fri innvandring og etableringsrett i landet vårt – men da under eget ansvar.
Vårt fedreland trenger nemlig hver eneste innvandrer det kan få,
Altså arbeidsvillige emmigranter som bevisst har valgt Norge i håp om å skape et bedre liv for seg og sine. Innvandrere som lik våre egne amerikafarende på 1800-tallet og tidlig 1900-tall valgte å pakke snippeskene og dra fra armod og fattigdom “over dammen” for å bygge seg en bedre fremtid for seg og sine i det forgettede landet Amerika i den nye verden..

Men like mye som vi (min partigruppering) velkommer utlendiger som ønsker å etablere seg, arbeide og leve sine liv i Norge. Llke lite ønsker vi at de nyanvendte flokker seg inn i etniske og/eller religiøse ghettoer lik de som finnes i flere av Oslos bydeler i dag.
Vi ønsker oss altså ikke en politik som av ubegripelig dum “snillisme” bidrar til at folket i Norge deles inn i et A og B-lag der invandrerne blir taperne. Men dessverre er det nettopp resultatet av en sådan ubegripelig dum politikk som samtlige stortingspartier med unntak av FRP, nå har besluttet å føre gjennom partiforliket som vil gi oss ytterligere 8000 syriske flyktninger under de kommend tre år. Og dette vedtaket ble dessuten gjort av disse stortingspolitkerne – vel vitende om at storparten av folket var sterkt i mot det.

Stortingsforliket om syriske innvandrere ble altså bevisst tatt mot folkets vilje og besluttet av partiene AP, Høyre, Krf, MP, SP, SV og Venstre. Det var altså bare FRP som lyttet til folkemeningen og som derfor valgte å stå utenfor. (Nå trakk riktignok også SV seg fra forliket, men det var begrunnet i at mottaksantallet “bare” ble 8000 og ikke 10000 eller mer som partiet ønsket).
Litt interessant i denne sammenheng er det at vedtaket ble besluttet til tross for allmen viten om at det i dag sitter flere tusen innvandrere på andre og tredje året med oppeholds- og arbeidstilstanden i lomma – dønn fast i asylmottak rundt om i landet. Altså at det idag finnes flere tusen innvandrere med papirene i orden som asylantmyndighetene våre enda ikke har klart å skaffe husrom og kommune å flytte til..
Og nå skal vi altså velkomne ytterligere 8000 nye flyktninger til Norge – og til de allerede overfulle asylmottakene landet vårt råder over…

Om ikke dette vedtaket er verd en folkeavstemming, ja da vet jeg ikke.

.

Annonse

Nye bilder